Karşılıksız Öğrenci Bursu Başvurusu

2015

Okul ve Üniversite Kredi ile Bursları

Burs yardımı için üniversitelerin Tıp, Hukuk, Siyasal Bilimler ve İdari Bilimler Fakültelerinde okuyor olmak ve ailesi Kocaeli ilinde ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

Kocaeli Milletvekili Lütfü TÜRKKAN tarafından 50 öğrenciye 200'er TL olmak üzere eğitim bursu verilecektir. Milletvekili maaşını yükseköğrenim öğrencilerine burs yardımı olarak vereceğini ifade eden ve bunu 29 Ağustos 2011 tarihinde imzalanan protokol ile resmileştiren Milletvekili Lütfü TÜRKKAN'ın verecek olduğu burs yardımına ilişkin protokol ve başvuru formu aşağıdadır.

Başvurular 5 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır. Kocaeli SYD Vakfı aracılığı ile verilecek burs yardımına başvuruda bulunmak için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 Adet dilekçe

1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 Adet Öğrenci Belgesi


Yüksek Öğrenim Öğrencileri İçin Şartlı Nakit Eğitim Yardımı ProtokolüBurs Konusu


MADDE: 1- (1) Kocaeli İlinde ikamet etmekte olan ve Üniversitelerin lisans programlarından Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler ve İdari Bilimler Fakültelerinde okumakta ve okuyacak olan 50 (elli) yüksek öğrenim öğrencisine 8 ay boyunca düzenli olarak yapılacak nakit eğitim yardımı.


Burs Amacı


MADDE: 2- (1) Kocaeli Milletvekili Lütfü TÜRKKAN tarafından bağışlanan meblağın başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dağıtımını sağlamaktır.


Burs Başvuru Şartları


MADDE : 3- (1) Başvuru şartları aşağıda sayılmıştır;

(a) Nakit eğitim yardımından faydalanacak öğrencilerin ailelerinin ikameti Kocaeli İlinde olması,

(b) Nakit eğitim yardımına başvuruda bulunacak öğrencilerin, üniversitelerin tıp fakültesi, hukuk fakültesi, siyasal bilgiler ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde okuması,

(c) Vakıf ve özel üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden bu yardıma başvuranların bu üniversitelerde tam burslu olarak okuması,

(ç) Başvuruların Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapılması,

(d) Başvuru sırasında öğrenci belgesi, kimlik numarasına havi dilekçe ve Eğitim Yardımı Başvuru Formu. nun öğrenci tarafından doldurulup imzalanması,

(e) Başvuruların 01 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında yapılması,

(2) Yardım başvurusunda bulunan öğrencilerden, diğer kurum ve STK.lardan aldıkları burs ve yardımlara ilişkin bilgi talep edilecek olup, bu durum komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


Burs Ödeme Şartları


MADDE : 4- (1)Yardım öğrenci başına 200 TL olup, her aileden sadece bir öğrenci bu yardımdan faydalanabilecektir.

(2) Nakit eğitim yardımı yılda 8 ay yapılacak olup, ekim ayından itibaren ödemeler başlayacaktır.

(3) Kocaeli SYDV, Vakıflar Bankası Kocaeli Şubesinde nakit eğitim yardımına istinaden bir hesap açılacaktır.

(4) Nakit eğitim yardımı ödemeleri, Vakıflar Bankasında öğrencilerin kendi adlarına açtıkları hesaba yatırılmak şeklinde aylık olarak yapılacaktır.
Hayırseverin nakit aktarımı

MADDE : 5- (1) Hayırsever eğitim yardımı ödeme zamanına bağlı olarak en az on ( 10 ) gün önceden bağışı , Kocaeli SYDV. nin açmış olduğu banka hesabına yatıracaktır.


Hayırsever Kontenjanı


MADDE : 6- (1) Hayırsever, eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısının %20. sini doğrudan belirlemeye yetkili olup, listeyi ekim ayının sonuna kadar Kocaeli SYDV. ne bildirmek zorundadır.


Kocaeli SYDV'nin yükümlülükleri


MADDE : 7- (1) Yapılan eğitim yardımı ödemelerine ilişkin olarak Kocaeli SYDV tarafından, bankadan her ay ekstre alınacak olup, nakit eğitim yardımı veren firma ya da kişiye iletilecektir.

(2) Kocaeli SYDV tarafından, nakit eğitim yardımında bulunan kişi ya da firmaya aylık olarak bağış makbuzu düzenlenecektir.


Burs Öğrencilerin seçilmesi ve icra kurulu


MADDE :8- (1) İcra Kurulu; Kocaeli Valisi tarafından görevlendirilecek Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Müdürü İsmet ÇİĞİT, Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No. lu Şube Başkanı Süleyman PEKİN ve Kocaeli Aydınlar Ocağı İlim ve İstişare Kurulu Başkan Vekili Ahsen OKYAR. dan oluşmaktadır.

(2) İcra Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(3)İcra Kurulu. nun görevleri;

(a) Eğitim yardımı verileceklerin belirlenmesi, öğrencilerin başarı durumlarının takip edilmesi ve danışma kurulu tarafından alınan kararların uygulanması,

(b) Tüm başvuruların bitimini takiben, öğrencilerin mülakata tabi tutulması,

(c) Her yıl öğrencilerin başarı durumlarının takip edilmesi, belli bir ortalamanın altına düşen öğrenciler için nakit eğitim yardımı miktarında değişiklik yapılabilmesi hatta yardımın iptal edilebilmesidir.


Burs Danışma Kurulu


MADDE : 9- (1) Danışma Kurulu, Kocaeli Valisinin başkanlığında; Kocaeli Milletvekili Lütfü TÜRKKAN, Vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısı , İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müftüsü, Kocaeli SYDV Müdürü, Kızılay Şube Başkanı, Kocaeli Aydınlar Ocağı İlim ve İstişare Kurulu Başkan Vekili Ahsen OKYAR, Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Müdürü İsmet ÇİĞİT, Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No.lu Şube Başkanı Süleyman PEKİN, Körfez Ticaret Odası Başkanı Mustafa EFE, Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim ARACI. dan oluşmaktadır.

(2) Danışma Kurulu, uygulama ile ilgili ilkeleri belirlemeye ve yönlendirici kararlar almaya yetkilidir.

İş bu protokol 9 maddeden ibaret olup 29/8/2011 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

KOCAELİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


Burs başvuru formu şu adrestedir: http://s2.dosya.tc/server2/mMPwmH/ba_vuruformu.tif.html
kredi burs krediburs.com çağdaş eğitim vakfı Kırklareli telefonu Yozgatta başvurulacak burs yerleri üniversite destek kredileri TEV okul burs kontenjanları TEV KREDİ TEV kontenjan ayrılan eğitim kurumları TEV bursu TEV burs başvurusu kontenjanı olan yüksek öğrenim kurumları özel okul için kredi özelburs öğrenci bursu veren Denizli firmaları Lütfü Türkkan burs başvuru formu Lütfü Türkkan burs basvurusu içinn dilekçe Lütfü Türkkan burs kaydı kyköğrencibursu KYK öğrenci bursu kyk bursuna aile KYK burs özel okul kredi özel okul kyk kredi burs yardım kredi bursu krediburs.com Kontenjan ayrılan yüksek öğretim kurumları Kocaeli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru formu geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge devlet üniversite bursu devlet bursları krediler değişim programlı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar