TEV Karşılıksız Üniversite İhtiyaç Bursları

2015

Okul ve Üniversite Kredi ile Bursları

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, sağlam karakterli ve güvenilir, milli duygulara sahip ve başarılı Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir.

Finansal desteğe gereksinimi olan Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri bu burslara başvurabilir.


TEV Bursu için Adaylık ŞartlarıI- TC Vatandaşı,

II- Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı,

III- Finansal Olanaklardan Yoksun Olmak (Gelir ve malvarlığı durumuna göre finansal desteğe ihtiyacı olanlar. Ve gelir sağlayan bir işte çalışmamak. Ve başka bir özel veya kamu kuruluşundan burs, ücret veya maaş almıyor olmak.)

IV- Başarı Koşulları:


- Ara sınıflar için başarısız dersi olmamak. Genel başarı ortalaması dört üzerinden en az iki buçuk (Yüz üzerinden not verilen üniversitelerde en az altmış) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak (Not ortalaması uygun olsa bile üçten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz).

- Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için, fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak.


V- Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak. Not: Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar, evliler ve aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz. Meslek Yüksekokullarının ikinci sınıfında olan öğrenciler de başvuru yapabilir.


TEV Burs Başvurusu

I- TEV Burslarına başvurular 1-31 Ekim arasındadır.

II- TEV Burs Başvuru Formu http://www.tev.org.tr/ web adresinden doldurulur. Yazıcı çıktısı alınıp ayrıca gerekli diğer belgelerle beraber ilgili eğitim kurumuna verilecektir. (Bu formu eğitim kuruluşuna teslim etmemiş öğrencilerin başvuruları sayılmamaktadır.)

III- Bu TEV burs formları burs kontenjanı ayrılan eğitim kuruluşları için geçerlidir. Burs için kontenjan ayrılmış olan yüksek öğretim kurumları TEV web Sayfasında etkin haldedir. Burs kontenjanı ayrılmamış öğretim kurumları ise etkin değildir, form doldurulamaz. Kontenjan ayrılmayan eğitim yerlerinde okuyan öğrencilerin bu burs formu doldurmasının geçerliliği yoktur.


Ek Belgeler


TEV'in web sayfasından temin edilecek 'TEV Burs Başvuru Formu'na şunlar eklenir:

I- Tüm Öğrenciler;


- "TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi". (Başvuru Formu ekinde internetten çıktı alınacaktır).

- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

- Ayrıca nüfus müdürlüğün veya muhtarlıktan alınmış vukuatlı nüfus dökümü.

- Ayrıca aile adresini gösterir ikametgah belgesi.

- Eğitim öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi.

- Öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi.

- Ailenin finansal durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka extresi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)...

...ekleyerek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerine verirler.


II- Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).

III- Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,


Burs Verileceklerin Seçimi


Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Türk Eğitim Vakfınca ayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçerek, seçilen adayların belgelerini (Eklenecek Belgeler bölümünde belirtilmiştir) komisyon üyelerince imzalanmış bir tutanak ekinde Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacak, ayrıca TEV'in www.tev.org.tr web adresinden takip edilebilecektir.


TEV Bursunun Ödenmesi


Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.


TEV Vakıf Bursunun Kesilmesi


Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir.


Burs Vicdanî Yükümlülüğü


Öğrenimini tamamlayan her burslu, Türk Eğitim Vakfı'nca (TEV) kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEV aracılığı ile burs vermeyi veya başkasının TEV'e bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.
kredi burs krediburs.com çağdaş eğitim vakfı Kırklareli telefonu Yozgatta başvurulacak burs yerleri üniversite destek kredileri TEV okul burs kontenjanları TEV KREDİ TEV kontenjan ayrılan eğitim kurumları TEV bursu TEV burs başvurusu kontenjanı olan yüksek öğrenim kurumları özel okul için kredi özelburs öğrenci bursu veren Denizli firmaları Lütfü Türkkan burs başvuru formu Lütfü Türkkan burs basvurusu içinn dilekçe Lütfü Türkkan burs kaydı kyköğrencibursu KYK öğrenci bursu kyk bursuna aile KYK burs özel okul kredi özel okul kyk kredi burs yardım kredi bursu krediburs.com Kontenjan ayrılan yüksek öğretim kurumları Kocaeli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru formu geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge devlet üniversite bursu devlet bursları krediler değişim programlı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar